1
14:56 - 15:41
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:56 - 15:46
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:56 - 15:41
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:56 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Cadorna 
  (37phút
  15:33 15:33 Cadorna
  Đi bộ( 4phút
  15:37 15:37 Cadorna FN
  [Metropolitana di Milano]Linea 1(Rho Fiera) [MilanoMetro]Line 1(Rho Fiera)
  Hướng đến Sesto 1 Maggio FS 
  (4phút
  EUR 1,50
  15:41 Duomo
 2. 2
  14:56 - 15:46
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:56 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Cadorna 
  (37phút
  15:33 15:33 Cadorna
  Đi bộ( 4phút
  15:37 15:42 Cadorna FN
  [Metropolitana di Milano]Linea 1(Bisceglie) [MilanoMetro]Line 1(Bisceglie)
  Hướng đến Sesto 1 Maggio FS 
  (4phút
  EUR 1,50
  15:46 Duomo
cntlog