1
04:47 - 05:16
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:45 - 05:18
33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
04:45 - 05:18
33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:47 - 05:16
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:47 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (23phút
  05:10 05:13 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(Bandra)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (3phút
  05:16 खार रोड Khar Road
 2. 2
  04:45 - 05:18
  33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:45 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (33phút
  05:18 खार रोड Khar Road
 3. 3
  04:45 - 05:18
  33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:45 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-ADH)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (33phút
  05:18 खार रोड Khar Road
cntlog