1
23:59 - 00:16
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
23:59 - 00:16
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
23:55 - 00:16
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  23:59 - 00:16
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:59 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-ADH-VR)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (17phút
  00:16 दादर Dadar
 2. 2
  23:59 - 00:16
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:59 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (17phút
  00:16 दादर Dadar
 3. 3
  23:55 - 00:16
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:55 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (21phút
  00:16 दादर Dadar
cntlog