1
21:09 - 21:12
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:12 - 21:15
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:09 - 21:12
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:09 खार रोड Khar Road
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  Hướng đến चर्चगेट Churchgate(CCG)
  (3phút
  21:12 बांद्रा Bandra
 2. 2
  21:12 - 21:15
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:12 खार रोड Khar Road
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line
  Hướng đến चर्चगेट Churchgate(CCG)
  (3phút
  21:15 बांद्रा Bandra
cntlog