1
21:14 - 21:37
23phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:07 - 21:37
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:14 - 21:37
  23phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:14 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  Hướng đến चर्चगेट Churchgate(CCG)
  (23phút
  21:37 चर्चगेट Churchgate(CCG)
 2. 2
  21:07 - 21:37
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:07 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-ADH)
  Hướng đến चर्चगेट Churchgate(CCG)
  (30phút
  21:37 चर्चगेट Churchgate(CCG)
cntlog