1
03:43 - 03:47
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:03 - 04:06
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  03:43 - 03:47
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  03:43 बांद्रा Bandra
  हार्बर मार्ग [Local]Harbour Line(Mumbai CST-Andheri)
  Hướng đến गोरेगांव Goregaon
  (4phút
  03:47 खार रोड Khar Road
 2. 2
  04:03 - 04:06
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:03 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(Bandra)
  Hướng đến डहाणु रोड Dahanu Road
  (3phút
  04:06 खार रोड Khar Road
cntlog