Perks Residences - Guindy

Perks Residences - Guindy Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Plot No. 5, Fourth Cross Street
trạm gần
Về 5 phút từ एक्कातुथंगल trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog