Cozy Studio apartment near Bandra Kurla Complex

Cozy Studio apartment near Bandra Kurla Complex Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Kalina-Vakola Flyover Vakola Maharashtra
trạm gần
Về 18 phút từ सांताक्रूज trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 52,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog