Capital O 68343 Platinum Inn

Capital O 68343 Platinum Inn Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
tvm279 NH bypass, Venpalavattom, Anayara Trivandrum Kerala
trạm gần
Về 15 phút từ कोच्चुवेली trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog