Best Western Palace Hotel & Casino

Best Western Palace Hotel & Casino Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Central Promenade Middle
trạm gần
Về 2 phút từ Gaiety Theatre trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog