2020/07/06  15:03  khởi hành
1
17:30 - 18:12
42phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
16:00 - 18:12
2h12phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:30 - 18:12
  42phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:30 Malang
  North/South Line(Jakarta-Solobalapan-Malang)
  Hướng đến Pasar Senen 
  (42phút
  18:12 Sumberpucung
 2. 2
  16:00 - 18:12
  2h12phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:00 Malang
  Bandung/South/Blitar Line(via Kediri)
  Hướng đến Bandung 
  (30phút
  16:30 17:57 Kepanjen
  North/South Line(Jakarta-Solobalapan-Malang)
  Hướng đến Pasar Senen 
  (15phút
  18:12 Sumberpucung
cntlog