2020/12/04  04:26  khởi hành
1
05:36 - 05:47
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:18 - 07:29
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:36 - 05:47
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:36 Lempuyangan
  South Line
  Hướng đến Surabaya Kota 
  (11phút
  05:47 Maguwo
 2. 2
  07:18 - 07:29
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:18 Lempuyangan
  South Line
  Hướng đến Surabaya Kota 
  (11phút
  07:29 Maguwo
cntlog