2020/02/28  10:54  khởi hành
1
12:21 - 12:28
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:36 - 12:46
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:21 - 12:28
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:21 Lempuyangan
  KA Solo Ekspres
  Hướng đến Surabaya Kota 
  (7phút
  12:28 Maguwo
 2. 2
  12:36 - 12:46
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:36 Lempuyangan
  South Line
  Hướng đến Surabaya Kota 
  (10phút
  12:46 Maguwo
cntlog