Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 9

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 9 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara North Sumatera
trạm gần
Về 9 phút từ Aras Kabu trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 21,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog