1
04:30 - 04:52
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:30 - 05:01
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:30 - 04:52
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:30 Budaörsi út / Villányi út Budaorsi ut / Villanyi ut
  Budapesti 61 villamos Budapest Tram 61
  Hướng đến Móricz Zsigmond körtér M Moricz Zsigmond korter M
  (7phút
  04:37 04:44 Móricz Zsigmond körtér M Moricz Zsigmond korter M
  Budapesti 49 villamos Budapest Tram 49
  Hướng đến Deák Ferenc tér M Deak Ferenc ter M
  (8phút
  04:52 Kálvin tér M Kalvin ter M
 2. 2
  04:30 - 05:01
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:30 Budaörsi út / Villányi út Budaorsi ut / Villanyi ut
  Budapesti 61 villamos Budapest Tram 61
  Hướng đến Móricz Zsigmond körtér M Moricz Zsigmond korter M
  (7phút
  04:37 04:53 Móricz Zsigmond körtér M Moricz Zsigmond korter M
  Budapesti 47 villamos Budapest Tram 47
  Hướng đến Deák Ferenc tér M Deak Ferenc ter M
  (8phút
  05:01 Kálvin tér M Kalvin ter M
cntlog