Hernad utca 4 bedroom apartment

Hernad utca 4 bedroom apartment Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
4 Hernád utca Budapest
trạm gần
Về 3 phút từ II. János Pál pápa tér trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog