Hotel Omnibusz

Hotel Omnibusz Đặt phòng / Hướng đi
The good-value Omnibusz hotel is located next to the Népliget International Bus Terminal, and is only a 5-minute subway ride (station 300 metres) from the city centre.
Địa chỉ nhà
Üllői 108
trạm gần
Về 6 phút từ Közterületfenntartó Zrt. trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 42,66
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog