Roxane Panzio

Roxane Panzio Đặt phòng / Hướng đi
Roxane Panzio is set in a quiet residential area, 4 km from Budapest’s centre. Featuring free Wi-Fi and free public parking in front of the property, it offers an à-la-carte restaurant and air-conditioned accommodation units.
Địa chỉ nhà
Csorbai ut 3/c.
trạm gần
Về 13 phút từ Albertfalva utca trên chân
Giá tham khảo
$ 56,30
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog