Classical Apartment

Classical Apartment Đặt phòng / Hướng đi
Situated 1.1 km from Budapest History Museum and 1.3 km from Chain Bridge in Budapest, Classical Apartment offers accommodation with a kitchen. The Fishermans Bastion is within 1.9 km of the apartment.
Địa chỉ nhà
Róka utca 1
trạm gần
Về 2 phút từ Csörsz utca trên chân
Giá tham khảo
$ 65,06
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog