Rudolf Apartment

Rudolf Apartment Đặt phòng / Hướng đi
7 km from Heroes Square, Rudolf Apartment is an apartment situated in the 15. Rákospalota district of Budapest.
Địa chỉ nhà
10 Pozsony utca
trạm gần
Về 6 phút từ Rákospalota-Újpest vasútállomás trên chân
Giá tham khảo
$ 72,98
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog