Kóczos Apartment

Kóczos Apartment Đặt phòng / Hướng đi
Kóczos Apartment is an accommodation set in Budapest, 1.6 km from Puskas Ferenc Stadion and 1.7 km from Dohany Street Synagogue. This apartment is 2.1 km from House of Terror and 2.7 km from State Opera House.
Địa chỉ nhà
71 Rákóczi út
trạm gần
Về 2 phút từ Rákóczi tér M trên chân
Giá tham khảo
$ 61,19
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog