Budapest Garden Hotel

Budapest Garden Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Budapest Garden Hotel is located in Budapest. All rooms feature a flat-screen TV with satellite channels and a private bathroom. Attractions in the area include Hungarian National Museum, 3.
Địa chỉ nhà
1089 Budapest Biró Lajos U. 49.
trạm gần
Về 4 phút từ Nagyvárad tér trên chân
Giá tham khảo
$ 34,35
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog