2019/09/23  11:46  khởi hành
1
11:51 - 12:17
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  11:51 - 12:17
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:51 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (11phút
  12:02 12:08 North Point
  Island Line
  Hướng đến Kennedy Town 
  (9phút
  HKD 15,00
  12:17 Admiralty
cntlog