2019/09/23  16:43  khởi hành
1
16:51 - 17:59
1h8phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
16:45 - 17:59
1h14phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
16:45 - 17:59
1h14phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:51 - 17:59
  1h8phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:51 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (5phút
  16:56 17:00 Yau Tong
  Kwun Tong Line
  Hướng đến Whampoa 
  (22phút
  17:22 17:27 Prince Edward
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Tsuen Wan 
  (11phút
  17:38 17:42 Lai King
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (9phút
  17:51 17:55 Sunny Bay
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Disneyland Resort 
  (4phút
  HKD 29,00
  17:59 Disneyland Resort
 2. 2
  16:45 - 17:59
  1h14phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:45 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (11phút
  16:56 17:03 North Point
  Island Line
  Hướng đến Kennedy Town 
  (12phút
  HKD 15,00
  17:15 17:15 Central
  Đi bộ( 13phút
  17:28 17:31 Hong Kong
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (20phút
  17:51 17:55 Sunny Bay
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Disneyland Resort 
  (4phút
  HKD 29,00
  17:59 Disneyland Resort
 3. 3
  16:45 - 17:59
  1h14phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:45 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (11phút
  16:56 17:03 North Point
  Island Line
  Hướng đến Kennedy Town 
  (9phút
  17:12 17:17 Admiralty
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Tsuen Wan 
  (21phút
  17:38 17:42 Lai King
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (9phút
  17:51 17:55 Sunny Bay
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Disneyland Resort 
  (4phút
  HKD 29,00
  17:59 Disneyland Resort
cntlog