2020/10/01  22:06  khởi hành
1
22:15 - 23:11
56phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
22:09 - 23:11
1h2phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
22:09 - 23:11
1h2phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:15 - 23:11
  56phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:15 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (5phút
  22:20 22:25 Yau Tong
  Kwun Tong Line
  Hướng đến Whampoa 
  (19phút
  22:44 22:47 Prince Edward
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Tsuen Wan 
  (11phút
  22:58 23:02 Lai King
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (9phút
  HKD 23,50
  23:11 Sunny Bay
 2. 2
  22:09 - 23:11
  1h2phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:09 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (11phút
  22:20 22:23 North Point
  Island Line
  Hướng đến Kennedy Town 
  (12phút
  HKD 15,00
  22:35 22:35 Central
  Đi bộ( 13phút
  22:48 22:51 Hong Kong
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (20phút
  HKD 23,50
  23:11 Sunny Bay
 3. 3
  22:09 - 23:11
  1h2phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:09 Tseung Kwan O
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến North Point 
  (11phút
  22:20 22:23 North Point
  Island Line
  Hướng đến Kennedy Town 
  (9phút
  22:32 22:37 Admiralty
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Tsuen Wan 
  (21phút
  22:58 23:02 Lai King
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (9phút
  HKD 23,50
  23:11 Sunny Bay
cntlog