2019/08/25  13:46  khởi hành
1
13:52 - 14:18
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:47 - 14:18
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  13:52 - 14:18
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:52 Central
  Island Line
  Hướng đến Chai Wan 
  (14phút
  14:06 14:09 Quarry Bay
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (9phút
  HKD 15,00
  14:18 Tseung Kwan O
 2. 2
  13:47 - 14:18
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:47 Central
  Island Line
  Hướng đến Chai Wan 
  (14phút
  14:01 14:09 Quarry Bay
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (9phút
  HKD 15,00
  14:18 Tseung Kwan O
cntlog