2019/08/24  10:05  khởi hành
1
10:11 - 10:39
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:11 - 10:39
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:11 Hong Kong
  Tung Chung Line
  Hướng đến Tung Chung 
  (20phút
  10:31 10:35 Sunny Bay
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Disneyland Resort 
  (4phút
  HKD 29,00
  10:39 Disneyland Resort
cntlog