2019/09/16  07:10  khởi hành
1
07:12 - 07:14
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:22 - 07:24
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:12 - 07:14
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:12 Hang Hau
  Tseung Kwan O Line(Tseung Kwan O-Po Lam)
  Hướng đến North Point 
  (2phút
  HKD 5,00
  07:14 Tseung Kwan O
 2. 2
  07:22 - 07:24
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:22 Hang Hau
  Tseung Kwan O Line(Tseung Kwan O-Po Lam)
  Hướng đến North Point 
  (2phút
  HKD 5,00
  07:24 Tseung Kwan O
cntlog