Downtown 3 Bedroom apartment in the City Center C4

Downtown 3 Bedroom apartment in the City Center C4 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1 Parkes Street Hong Kong
trạm gần
Về 2 phút từ Tsim Sha Tsui trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog