501 family room

501 family room Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
54 Nathan Road Hong Kong
trạm gần
Về 5 phút từ East Tsim Sha Tsui trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog