Kobuleti Georgia Palace Hotel & Spa

Kobuleti Georgia Palace Hotel & Spa Đặt phòng / Hướng đi
Situated in the resort of Kobuleti, this modern hotel features a large outdoor pool, open-air restaurant and rooms with a balcony, offering beautiful views of the Black Sea or Ajarian Mountains.
Địa chỉ nhà
Agmashenebeli Ave 275
trạm gần
Về 38 phút từ ქობულეთი trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog