2020/07/02  18:21  khởi hành
1
18:21 - 19:12
51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
18:21 - 19:12
51phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
3
18:21 - 19:13
52phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 1. 1
  18:21 - 19:12
  51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  18:21 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  18:23 18:31 Heathrow Park Thistle Hotel
  81
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (7phút
  18:38 18:46 Nene Road / Sipson Road
  222
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (24phút
  19:10 19:10 Belmont Road (UB8)
  Đi bộ( 2phút
  19:12 Uxbridge
 2. 2
  18:21 - 19:12
  51phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  18:21 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  18:23 18:31 Heathrow Park Thistle Hotel
  81
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (2phút
  18:33 18:33 Pinglestone Close (UB7)
  Đi bộ( 2phút
  18:35 18:42 Skyport Drive
  350
  Hướng đến Blyth Road / Clayton Road 
  (7phút
  18:49 18:57 West Drayton(U)
  222
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (13phút
  19:10 19:10 Belmont Road (UB8)
  Đi bộ( 2phút
  19:12 Uxbridge
 3. 3
  18:21 - 19:13
  52phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  18:21 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  18:23 18:31 Heathrow Park Thistle Hotel
  81
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (8phút
  18:39 18:39 Boltons Lane
  Đi bộ( 1phút
  18:40 18:45 Mondial Way
  222
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (26phút
  19:11 19:11 Belmont Road (UB8)
  Đi bộ( 2phút
  19:13 Uxbridge
cntlog