2020/07/10  09:59  khởi hành
1
10:15 - 10:48
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
10:03 - 10:48
45phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
10:15 - 11:16
1h1phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:15 - 10:48
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:15 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  10:18 10:18 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  10:19 10:24 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (3phút
  GBP 4,90
  10:27 10:33 Heathrow Terminals 1.2.3
  Heathrow Terminal 5 - Paddington
  Hướng đến Paddington 
  (15phút
  10:48 Paddington
 2. 2
  10:03 - 10:48
  45phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:03 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  10:05 10:13 Heathrow Park Thistle Hotel
  81
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (5phút
  10:18 10:28 Sipson Way / Blunts Avenue
  U3
  Hướng đến Heathrow Central Bus Station 
  (2phút
  10:30 10:30 Heathrow Central Bus Station
  Đi bộ( 1phút
  10:31 10:33 Heathrow Terminals 1.2.3
  Heathrow Terminal 5 - Paddington
  Hướng đến Paddington 
  (15phút
  10:48 Paddington
 3. 3
  10:15 - 11:16
  1h1phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:15 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  10:18 10:18 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  10:19 10:24 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (39phút
  11:03 11:07 Earls Court
  District Line
  Hướng đến Edgware Road 
  (9phút
  GBP 6,00
  11:16 Paddington
cntlog