2020/07/15  21:54  khởi hành
1
22:05 - 22:21
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:54 - 22:24
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:05 - 22:21
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:05 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  22:08 22:08 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  22:09 22:14 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (7phút
  GBP 4,90
  22:21 Hatton Cross
 2. 2
  21:54 - 22:24
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  21:54 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  21:56 22:08 Heathrow Park Thistle Hotel
  423
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (15phút
  22:23 22:23 Hatton Cross(U)
  Đi bộ( 1phút
  22:24 Hatton Cross
cntlog