2020/07/12  23:22  khởi hành
1
23:23 - 01:16
1h53phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
2
23:35 - 01:20
1h45phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
23:45 - 01:34
1h49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  23:23 - 01:16
  1h53phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  23:23 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  23:25 23:33 Heathrow Park Thistle Hotel
  81
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (2phút
  23:35 23:35 Pinglestone Close (UB7)
  Đi bộ( 2phút
  23:37 23:44 Skyport Drive
  350
  Hướng đến Blyth Road / Clayton Road 
  (6phút
  23:50 23:50 Ferrers Avenue (UB7)
  Đi bộ( 2phút
  23:52 23:57 West Drayton
  Paddington - Oxford
  Hướng đến Paddington 
  (10phút
  00:07 00:16 Ealing Broadway
  Central Line
  Hướng đến White City 
  (11phút
  thông qua đào tạo White City
  Central Line
  Hướng đến Bethnal Green(S) 
  (28phút
  thông qua đào tạo Bethnal Green(S)
  Central Line
  Hướng đến Epping 
  (2phút
  00:57 01:01 Mile End
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (15phút
  GBP 5,90
  01:16 Barking
 2. 2
  23:35 - 01:20
  1h45phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  23:35 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  23:38 23:38 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  23:39 23:44 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (31phút
  thông qua đào tạo Acton Town
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (16phút
  00:31 00:34 South Kensington
  District Line
  Hướng đến Stepney Green 
  (27phút
  thông qua đào tạo Stepney Green
  District Line
  Hướng đến Upminster 
  (19phút
  GBP 6,00
  01:20 Barking
 3. 3
  23:45 - 01:34
  1h49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  23:45 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  23:48 23:48 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  23:49 23:54 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (1h1phút
  00:55 01:01 Kings Cross St.Pancras
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (11phút
  thông qua đào tạo Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (22phút
  GBP 6,00
  01:34 Barking
cntlog