2020/07/10  22:14  khởi hành
1
22:25 - 22:46
21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:25 - 22:46
  21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:25 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  22:28 22:28 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  22:29 22:34 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (4phút
  GBP 4,90
  22:38 22:41 Heathrow Terminals 1.2.3
  Heathrow Terminal 5 - Paddington
  Hướng đến Heathrow Terminal 5 
  (5phút
  22:46 Heathrow Terminal 5
cntlog