2020/07/03  22:52  khởi hành
1
23:05 - 00:36
1h31phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
2
22:52 - 00:38
1h46phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
23:05 - 00:44
1h39phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  23:05 - 00:36
  1h31phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  23:05 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  23:08 23:08 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  23:09 23:14 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (7phút
  GBP 4,90
  23:21 23:21 Hatton Cross
  Đi bộ( 1phút
  23:22 23:40 Hatton Cross(U)
  X26
  Hướng đến Lunar House 
  (52phút
  00:32 00:32 Sutton Police Station
  Đi bộ( 4phút
  00:36 Sutton
 2. 2
  22:52 - 00:38
  1h46phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:52 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  22:54 23:06 Heathrow Park Thistle Hotel
  423
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (15phút
  23:21 23:42 Hatton Cross(U)
  X26
  Hướng đến Lunar House 
  (52phút
  00:34 00:34 Sutton Police Station
  Đi bộ( 4phút
  00:38 Sutton
 3. 3
  23:05 - 00:44
  1h39phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  23:05 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  23:08 23:08 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  23:09 23:14 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (43phút
  23:57 00:01 Earls Court
  District Line
  Hướng đến Wimbledon(Tube) 
  (18phút
  GBP 6,00
  00:19 00:25 Wimbledon(Tube)
  Sutton - Wimbledon
  Hướng đến Sutton 
  (19phút
  00:44 Sutton
cntlog