2020/07/15  22:08  khởi hành
1
22:25 - 23:39
1h14phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
22:10 - 23:39
1h29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
22:15 - 23:49
1h34phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:25 - 23:39
  1h14phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  22:25 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  22:28 22:28 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  22:29 22:34 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (7phút
  GBP 4,90
  22:41 22:41 Hatton Cross
  Đi bộ( 1phút
  22:42 23:00 Hatton Cross(U)
  X26
  Hướng đến Lunar House 
  (27phút
  23:27 23:27 Cromwell Road Bus Station
  Đi bộ( 2phút
  23:29 23:34 Kingston
  New Malden - Shepperton
  Hướng đến New Malden 
  (5phút
  23:39 New Malden
 2. 2
  22:10 - 23:39
  1h29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  22:10 Colnbrook By-Pass
  Đi bộ( 2phút
  22:12 22:24 Heathrow Park Thistle Hotel
  423
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (15phút
  22:39 23:00 Hatton Cross(U)
  X26
  Hướng đến Lunar House 
  (27phút
  23:27 23:27 Cromwell Road Bus Station
  Đi bộ( 2phút
  23:29 23:34 Kingston
  New Malden - Shepperton
  Hướng đến New Malden 
  (5phút
  23:39 New Malden
 3. 3
  22:15 - 23:49
  1h34phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  22:15 Colnbrook By-Pass
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (3phút
  22:18 22:18 Heathrow Terminal 5(U)
  Đi bộ( 1phút
  22:19 22:24 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (49phút
  23:13 23:17 Green Park
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (5phút
  GBP 6,00
  23:22 23:31 Vauxhall
  Waterloo - Hampton Court
  Hướng đến Woking 
  (18phút
  23:49 New Malden
cntlog