2020/06/03  13:22  khởi hành
1
13:26 - 13:32
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
2
13:27 - 13:38
11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 1. 1
  13:26 - 13:32
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  13:26 Maxey Road
  472
  Hướng đến Thamesmead Town Centre 
  (6phút
  13:32 Purland Road West
 2. 2
  13:27 - 13:38
  11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  13:27 Maxey Road
  96
  Hướng đến Bluewater Shopping Centre 
  (2phút
  13:29 13:29 Plumstead High St/Plumsted Stn
  Đi bộ( 2phút
  13:31 13:35 Pettman Crescent
  472
  Hướng đến Thamesmead Town Centre 
  (3phút
  13:38 Purland Road West
cntlog