1
19:50 - 20:50
1h0phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
19:50 - 20:50
1h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
19:21 - 20:59
1h38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
19:22 - 20:59
1h37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:50 - 20:50
  1h0phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:50 University College Hospital
  Đi bộ( 3phút
  19:53 19:56 Euston Square
  Metropolitan Line
  Hướng đến Aldgate 
  (3phút
  GBP 4,90
  19:59 19:59 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 13phút
  20:12 20:12 St Pancras
  St Pancras - Margate
  Hướng đến Ashford International 
  (38phút
  20:50 Ashford International
 2. 2
  19:50 - 20:50
  1h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  19:50 University College Hospital
  18
  Hướng đến Sudbury Harrow Road(U) 
  (1phút
  19:51 19:51 Warren Street(U)
  Đi bộ( 1phút
  19:52 19:55 Warren Street
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (3phút
  GBP 4,90
  19:58 19:58 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 13phút
  20:11 20:12 St Pancras
  St Pancras - Margate
  Hướng đến Ashford International 
  (38phút
  20:50 Ashford International
 3. 3
  19:21 - 20:59
  1h38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  19:21 University College Hospital
  Đi bộ( 3phút
  19:24 19:27 Warren Street
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (8phút
  GBP 4,90
  19:35 19:35 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  19:42 19:43 Waterloo East
  Hastings - Charing Cross
  Hướng đến High Brooms 
  (37phút
  thông qua đào tạo Tonbridge
  Tonbridge - Westenhanger
  Hướng đến Dover Priory 
  (37phút
  20:59 Ashford International
 4. 4
  19:22 - 20:59
  1h37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  19:22 University College Hospital
  18
  Hướng đến Sudbury Harrow Road(U) 
  (1phút
  19:23 19:23 Warren Street(U)
  Đi bộ( 1phút
  19:24 19:27 Warren Street
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (8phút
  GBP 4,90
  19:35 19:35 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  19:42 19:43 Waterloo East
  Hastings - Charing Cross
  Hướng đến High Brooms 
  (37phút
  thông qua đào tạo Tonbridge
  Tonbridge - Westenhanger
  Hướng đến Dover Priory 
  (37phút
  20:59 Ashford International
cntlog