2020/01/27  00:13  khởi hành
1
02:57 - 06:54
3h57phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
00:27 - 06:54
6h27phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
00:27 - 06:54
6h27phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
05:25 - 07:55
2h30phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  02:57 - 06:54
  3h57phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  02:57 Canary Wharf Station / Bank St
  135
  Hướng đến Provost St / Moorfields Eye Hosp 
  (2phút
  02:59 02:59 Canary Wharf(U)
  Đi bộ( 1phút
  03:00 03:03 Canary Wharf
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (10phút
  GBP 4,90
  03:13 05:30 Waterloo
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (29phút
  thông qua đào tạo Woking
  Leuchars - Edinburgh
  Hướng đến Portsmouth Harbour 
  (46phút
  06:47 06:50 Eastleigh
  Woking - Overton
  Hướng đến Romsey(S) 
  (4phút
  06:54 Chandlers Ford
 2. 2
  00:27 - 06:54
  6h27phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  00:27 Canary Wharf Station / Bank St
  135
  Hướng đến Provost St / Moorfields Eye Hosp 
  (2phút
  00:29 00:29 Canary Wharf(U)
  Đi bộ( 1phút
  00:30 00:33 Canary Wharf
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (10phút
  GBP 4,90
  00:43 01:05 Waterloo
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (42phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Eastleigh
  Hướng đến Portsmouth Harbour 
  (52phút
  02:41 06:50 Eastleigh
  Woking - Overton
  Hướng đến Romsey(S) 
  (4phút
  06:54 Chandlers Ford
 3. 3
  00:27 - 06:54
  6h27phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  00:27 Canary Wharf Station / Bank St
  135
  Hướng đến Provost St / Moorfields Eye Hosp 
  (2phút
  00:29 00:29 Canary Wharf(U)
  Đi bộ( 1phút
  00:30 00:33 Canary Wharf
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (10phút
  GBP 4,90
  00:43 01:05 Waterloo
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (42phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Eastleigh
  Hướng đến Portsmouth Harbour 
  (43phút
  02:32 06:18 Winchester
  Wimbledon - Staines
  Hướng đến Weymouth 
  (10phút
  06:28 06:50 Eastleigh
  Woking - Overton
  Hướng đến Romsey(S) 
  (4phút
  06:54 Chandlers Ford
 4. 4
  05:25 - 07:55
  2h30phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  05:25 Canary Wharf Station / Bank St
  Đi bộ( 3phút
  05:28 05:31 Heron Quays
  DLR
  Hướng đến Lewisham 
  (14phút
  05:45 05:50 Lewisham
  London Bridge - Hither Green
  Hướng đến Waterloo East 
  (7phút
  thông qua đào tạo London Bridge
  Charing Cross - London Bridge
  Hướng đến Charing Cross 
  (4phút
  06:03 06:03 Waterloo East
  Đi bộ( 7phút
  06:10 06:12 Waterloo
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Woking 
  (37phút
  06:49 06:57 Woking
  Leuchars - Edinburgh
  Hướng đến Portsmouth Harbour 
  (46phút
  07:43 07:50 Eastleigh
  Eastleigh - Romsey
  Hướng đến Romsey(S) 
  (5phút
  07:55 Chandlers Ford
cntlog