2020/01/24  23:35  khởi hành
1
23:43 - 00:23
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
23:42 - 00:23
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
3
23:40 - 00:23
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
4
23:42 - 00:25
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 1. 1
  23:43 - 00:23
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:43 Woolwich Ferry
  472
  Hướng đến Thamesmead Town Centre 
  (3phút
  23:46 23:46 Woolwich Arsenal(U)
  Đi bộ( 1phút
  23:47 23:51 Woolwich Arsenal
  DLR
  Hướng đến Bank 
  (12phút
  00:03 00:03 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  00:04 00:07 Canning Town(U)
  5
  Hướng đến Romford Market 
  (16phút
  00:23 High Street North/Barking Road
 2. 2
  23:42 - 00:23
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:42 Woolwich Ferry
  472
  Hướng đến Thamesmead Town Centre 
  (2phút
  23:44 23:44 Thomas Street (SE18)
  Đi bộ( 3phút
  23:47 23:51 Woolwich Arsenal
  DLR
  Hướng đến Bank 
  (12phút
  00:03 00:03 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  00:04 00:07 Canning Town(U)
  5
  Hướng đến Romford Market 
  (16phút
  00:23 High Street North/Barking Road
 3. 3
  23:40 - 00:23
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:40 Woolwich Ferry
  472
  Hướng đến North Greenwich Station 
  (17phút
  23:57 23:57 North Greenwich Station
  Đi bộ( 1phút
  23:58 00:01 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (2phút
  GBP 4,90
  00:03 00:03 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  00:04 00:07 Canning Town(U)
  5
  Hướng đến Romford Market 
  (16phút
  00:23 High Street North/Barking Road
 4. 4
  23:42 - 00:25
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:42 Woolwich Ferry
  472
  Hướng đến Thamesmead Town Centre 
  (2phút
  23:44 23:44 Thomas Street (SE18)
  Đi bộ( 3phút
  23:47 23:51 Woolwich Arsenal
  DLR
  Hướng đến Bank 
  (12phút
  00:03 00:03 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  00:04 00:10 Canning Town(U)
  N15
  Hướng đến Romford Market 
  (15phút
  00:25 High Street North/Barking Road
cntlog