2020/01/26  12:41  khởi hành
1
12:47 - 13:27
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:47 - 13:29
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:47 - 13:27
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:47 Woolwich Ferry
  472
  Hướng đến North Greenwich Station 
  (17phút
  13:04 13:04 North Greenwich Station
  Đi bộ( 1phút
  13:05 13:08 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (15phút
  13:23 13:26 Green Park
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (1phút
  GBP 4,90
  13:27 Victoria
 2. 2
  12:47 - 13:29
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:47 Woolwich Ferry
  472
  Hướng đến North Greenwich Station 
  (17phút
  13:04 13:04 North Greenwich Station
  Đi bộ( 1phút
  13:05 13:08 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (13phút
  13:21 13:25 Westminster
  District Line
  Hướng đến Earls Court 
  (4phút
  GBP 4,90
  13:29 Victoria
cntlog