2019/12/08  07:03  khởi hành
1
07:06 - 07:57
51phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
07:16 - 08:03
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:14 - 08:03
49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:06 - 07:57
  51phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:06 Frances Street (SE18)
  Đi bộ( 2phút
  07:08 07:12 Kingsman Street (SE18)
  472
  Hướng đến North Greenwich Station 
  (16phút
  07:28 07:28 North Greenwich Station
  Đi bộ( 1phút
  07:29 07:32 North Greenwich
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (15phút
  07:47 07:52 Green Park
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (5phút
  GBP 4,90
  07:57 Euston
 2. 2
  07:16 - 08:03
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:16 Frances Street (SE18)
  Đi bộ( 3phút
  07:19 07:22 Woolwich Dockyard
  Mirfield - Manchester Victoria
  Hướng đến Charing Cross 
  (19phút
  07:41 07:51 London Bridge
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (12phút
  GBP 4,90
  08:03 Euston
 3. 3
  07:14 - 08:03
  49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:14 Frances Street (SE18)
  472
  Hướng đến Thamesmead Town Centre 
  (1phút
  07:15 07:15 Kingsman Street (SE18)
  Đi bộ( 3phút
  07:18 07:22 Woolwich Dockyard
  Mirfield - Manchester Victoria
  Hướng đến Charing Cross 
  (19phút
  07:41 07:51 London Bridge
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (12phút
  GBP 4,90
  08:03 Euston
cntlog