2020/02/23  01:35  khởi hành
1
01:36 - 02:06
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  01:36 - 02:06
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  01:36 London City Airport[Airport]
  Đi bộ( 1phút
  01:37 01:44 London City Airport(S2)
  474
  Hướng đến Hermit Road 
  (11phút
  01:55 01:55 Canning Town(U)
  Đi bộ( 1phút
  01:56 01:59 Canning Town
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (7phút
  GBP 4,90
  02:06 Canada Water
cntlog