2019/11/16  11:13  khởi hành
1
12:06 - 18:16
6h10phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
11:47 - 18:16
6h29phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
13:06 - 18:50
5h44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  12:06 - 18:16
  6h10phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  12:06 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  12:21 12:24 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Leeds 
  (16phút
  12:40 13:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (42phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h17phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (11phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (31phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (26phút
  17:44 18:14 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (2phút
  18:16 Exeter Central
 2. 2
  11:47 - 18:16
  6h29phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  11:47 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  12:02 12:05 Guiseley
  Bradford Forster Square - Ilkley
  Hướng đến Shipley 
  (8phút
  12:13 12:21 Shipley
  Leeds - Lancaster
  Hướng đến Leeds 
  (16phút
  12:37 13:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (42phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h17phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (11phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (31phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (26phút
  17:44 18:14 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (2phút
  18:16 Exeter Central
 3. 3
  13:06 - 18:50
  5h44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  13:06 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  13:21 13:24 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Leeds 
  (16phút
  13:40 14:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (42phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h8phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (12phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (30phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (24phút
  18:40 18:48 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (2phút
  18:50 Exeter Central
cntlog