2020/08/13  21:29  khởi hành
1
00:14 - 11:51
11h37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
22:47 - 11:51
13h4phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
06:58 - 12:52
5h54phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
4
06:46 - 12:52
6h6phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 1. 1
  00:14 - 11:51
  11h37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  00:14 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  00:29 00:32 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Leeds 
  (14phút
  00:46 07:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (40phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h15phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h12phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (12phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (31phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (26phút
  11:42 11:49 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (2phút
  11:51 Exeter Central
 2. 2
  22:47 - 11:51
  13h4phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22:47 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  23:02 23:05 Guiseley
  Bradford Forster Square - Ilkley
  Hướng đến Shipley 
  (9phút
  23:14 23:32 Shipley
  Liverpool Lime Street - New Brighton
  Hướng đến Leeds 
  (16phút
  23:48 07:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (40phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h15phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h12phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (12phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (31phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (26phút
  11:42 11:49 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (2phút
  11:51 Exeter Central
 3. 3
  06:58 - 12:52
  5h54phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:58 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  07:13 07:16 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Leeds 
  (15phút
  07:31 08:10 Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (41phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h17phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h11phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (9phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (30phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (25phút
  12:42 12:49 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (3phút
  12:52 Exeter Central
 4. 4
  06:46 - 12:52
  6h6phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  06:46 Leeds Bradford Intl Airport
  Đi bộ( 15phút
  07:01 07:04 Guiseley
  Bradford Forster Square - Ilkley
  Hướng đến Shipley 
  (8phút
  07:12 07:37 Shipley
  Leeds - Bradford Forster Square
  Hướng đến Leeds 
  (14phút
  thông qua đào tạo Leeds
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (11phút
  08:11 08:23 Wakefield Westgate
  Leeds - Sheffield
  Hướng đến Leicester 
  (28phút
  thông qua đào tạo Sheffield
  Peartree - Derby
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h17phút
  thông qua đào tạo Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (1h11phút
  thông qua đào tạo Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (9phút
  thông qua đào tạo Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (30phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (25phút
  12:42 12:49 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  Hướng đến Exmouth 
  (3phút
  12:52 Exeter Central
cntlog