2019/08/20  04:31  khởi hành
1
05:51 - 09:23
3h32phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
05:50 - 09:23
3h33phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
06:54 - 09:37
2h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
06:54 - 09:37
2h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  05:51 - 09:23
  3h32phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  05:51 Waterloo
  Đi bộ( 2phút
  05:53 05:57 Waterloo Station / Tenison Way
  68
  Hướng đến Euston Bus Station 
  (12phút
  06:09 06:09 Euston Bus Station
  Đi bộ( 3phút
  06:12 06:27 Euston
  Euston - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (1h41phút
  08:08 08:41 Stafford
  Manchester Piccadilly - Wolverhampton
  Hướng đến Wolverhampton 
  (16phút
  08:57 08:57 Wolverhampton
  Đi bộ( 8phút
  09:05 09:16 Wolverhampton St Georges
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Birmingham Snow Hill 
  (7phút
  09:23 The Crescent
 2. 2
  05:50 - 09:23
  3h33phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  05:50 Waterloo
  Đi bộ( 2phút
  05:52 05:57 Waterloo Station / Tenison Way
  59
  Hướng đến Kings Cross Stn / York Road 
  (13phút
  06:10 06:10 Euston(S)
  Đi bộ( 2phút
  06:12 06:27 Euston
  Euston - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (1h41phút
  08:08 08:41 Stafford
  Manchester Piccadilly - Wolverhampton
  Hướng đến Wolverhampton 
  (16phút
  08:57 08:57 Wolverhampton
  Đi bộ( 8phút
  09:05 09:16 Wolverhampton St Georges
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Birmingham Snow Hill 
  (7phút
  09:23 The Crescent
 3. 3
  06:54 - 09:37
  2h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:54 Waterloo
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (10phút
  GBP 4,90
  07:04 07:20 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (51phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (32phút
  08:45 08:45 Birmingham New Street
  Đi bộ( 9phút
  08:54 08:58 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (10phút
  09:08 09:17 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (20phút
  09:37 The Crescent
 4. 4
  06:54 - 09:37
  2h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:54 Waterloo
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (10phút
  GBP 4,90
  07:04 07:20 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (51phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (32phút
  08:45 08:45 Birmingham New Street
  Đi bộ( 11phút
  08:56 09:02 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (6phút
  09:08 09:17 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (20phút
  09:37 The Crescent
cntlog