2020/09/19  03:40  khởi hành
1
06:39 - 09:22
2h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
04:09 - 09:22
5h13phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
06:58 - 09:38
2h40phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
06:54 - 09:38
2h44phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:39 - 09:22
  2h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:39 Waterloo
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (10phút
  GBP 4,90
  06:49 07:05 Euston
  Euston - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (1h27phút
  08:32 08:40 Stafford
  Manchester Piccadilly - Wolverhampton
  Hướng đến Wolverhampton 
  (16phút
  08:56 08:56 Wolverhampton
  Đi bộ( 8phút
  09:04 09:15 Wolverhampton St Georges
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Birmingham Snow Hill 
  (7phút
  09:22 The Crescent
 2. 2
  04:09 - 09:22
  5h13phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  04:09 Waterloo
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (10phút
  GBP 4,90
  04:19 07:05 Euston
  Euston - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (1h27phút
  08:32 08:40 Stafford
  Manchester Piccadilly - Wolverhampton
  Hướng đến Wolverhampton 
  (16phút
  08:56 08:56 Wolverhampton
  Đi bộ( 8phút
  09:04 09:15 Wolverhampton St Georges
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Birmingham Snow Hill 
  (7phút
  09:22 The Crescent
 3. 3
  06:58 - 09:38
  2h40phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  06:58 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (8phút
  07:06 07:11 Baker Street
  Circle Line
  Hướng đến Barbican 
  (3phút
  GBP 4,90
  07:14 07:14 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  07:22 07:23 Euston
  Coventry - Euston
  Hướng đến Gobowen 
  (58phút
  thông qua đào tạo Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (22phút
  08:45 08:45 Birmingham New Street
  Đi bộ( 9phút
  08:54 08:55 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (14phút
  09:09 09:18 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (20phút
  09:38 The Crescent
 4. 4
  06:54 - 09:38
  2h44phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:54 Waterloo
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (10phút
  GBP 4,90
  07:04 07:23 Euston
  Coventry - Euston
  Hướng đến Gobowen 
  (58phút
  thông qua đào tạo Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (22phút
  08:45 08:45 Birmingham New Street
  Đi bộ( 9phút
  08:54 08:55 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (14phút
  09:09 09:18 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (20phút
  09:38 The Crescent
cntlog