2020/07/07  16:37  khởi hành
1
16:41 - 17:16
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
16:37 - 17:16
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:41 - 17:16
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:41 Warren Street
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (8phút
  GBP 4,90
  16:49 16:54 Finsbury Park
  Stevenage - Moorgate
  Hướng đến Stevenage(S) 
  (22phút
  17:16 Gordon Hill
 2. 2
  16:37 - 17:16
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:37 Warren Street
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (5phút
  GBP 4,90
  16:42 16:48 Highbury Islington
  Stevenage - Moorgate
  Hướng đến Stevenage(S) 
  (28phút
  17:16 Gordon Hill
cntlog