2020/07/04  15:20  khởi hành
1
15:20 - 16:36
1h16phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
15:35 - 16:40
1h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
3
15:20 - 16:43
1h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  15:20 - 16:36
  1h16phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  15:20 Tottenham Court Road
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (2phút
  15:22 15:26 Leicester Square
  Piccadilly Line
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(Tube) 
  (41phút
  GBP 5,90
  16:07 16:07 Hounslow West
  Đi bộ( 1phút
  16:08 16:15 Hounslow West(S2)
  81
  Hướng đến Heart of Slough Bus Station 
  (19phút
  16:34 16:34 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  16:36 Colnbrook By-Pass
 2. 2
  15:35 - 16:40
  1h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  15:35 Tottenham Court Road
  Central Line
  Hướng đến Ealing Broadway 
  (27phút
  GBP 4,90
  16:02 16:05 Ealing Broadway
  Paddington - Oxford
  Hướng đến Reading West 
  (11phút
  16:16 16:16 West Drayton
  Đi bộ( 2phút
  16:18 16:30 Ferrers Avenue (UB7)
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (10phút
  16:40 Colnbrook By-Pass
 3. 3
  15:20 - 16:43
  1h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  15:20 Tottenham Court Road
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (2phút
  15:22 15:26 Leicester Square
  Piccadilly Line
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(Tube) 
  (53phút
  GBP 6,00
  16:19 16:19 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Đi bộ( 1phút
  16:20 16:37 Heathrow Terminal 5(U)
  423
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (4phút
  16:41 16:41 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  16:43 Colnbrook By-Pass
cntlog