2020/07/13  05:09  khởi hành
1
05:27 - 06:56
1h29phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
2
05:32 - 07:02
1h30phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
3
05:13 - 07:02
1h49phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
4
06:47 - 07:56
1h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  05:27 - 06:56
  1h29phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  05:27 Piccadilly Circus
  Đi bộ( 2phút
  05:29 05:33 Piccadilly Circus(U)
  23
  Hướng đến Great Western Road (W10) 
  (20phút
  05:53 05:53 Paddington Rail Station
  Đi bộ( 2phút
  05:55 06:10 Paddington
  Heathrow Terminal 5 - Paddington
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(Tube) 
  (16phút
  06:26 06:26 Heathrow Terminals 1.2.3
  Đi bộ( 1phút
  06:27 06:37 Heathrow Central Bus Station
  U3
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (4phút
  06:41 06:51 Newport Road (TW6)
  81
  Hướng đến Heart of Slough Bus Station 
  (3phút
  06:54 06:54 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  06:56 Colnbrook By-Pass
 2. 2
  05:32 - 07:02
  1h30phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  05:32 Piccadilly Circus
  Đi bộ( 2phút
  05:34 05:38 Piccadilly Circus(U)
  23
  Hướng đến Great Western Road (W10) 
  (20phút
  05:58 05:58 Paddington Rail Station
  Đi bộ( 2phút
  06:00 06:15 Paddington
  Paddington - Oxford
  Hướng đến Reading West 
  (23phút
  06:38 06:38 West Drayton
  Đi bộ( 2phút
  06:40 06:52 Ferrers Avenue (UB7)
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (10phút
  07:02 Colnbrook By-Pass
 3. 3
  05:13 - 07:02
  1h49phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  05:13 Piccadilly Circus
  Đi bộ( 2phút
  05:15 05:19 Piccadilly Circus(U)
  23
  Hướng đến Great Western Road (W10) 
  (20phút
  05:39 05:39 Paddington Rail Station
  Đi bộ( 2phút
  05:41 05:56 Paddington
  Liverpool Street - Chingford
  Hướng đến Reading West 
  (12phút
  06:08 06:33 Hayes Harlington
  Paddington - Oxford
  Hướng đến Reading West 
  (5phút
  06:38 06:38 West Drayton
  Đi bộ( 2phút
  06:40 06:52 Ferrers Avenue (UB7)
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (10phút
  07:02 Colnbrook By-Pass
 4. 4
  06:47 - 07:56
  1h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  06:47 Piccadilly Circus
  Piccadilly Line
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(Tube) 
  (40phút
  GBP 5,90
  07:27 07:27 Hounslow West
  Đi bộ( 1phút
  07:28 07:35 Hounslow West(S2)
  81
  Hướng đến Heart of Slough Bus Station 
  (19phút
  07:54 07:54 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  07:56 Colnbrook By-Pass
cntlog