2020/09/25  00:08  khởi hành
1
05:29 - 09:59
4h30phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
2
05:19 - 09:59
4h40phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
3
00:44 - 09:59
9h15phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
4
00:32 - 09:59
9h27phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:29 - 09:59
  4h30phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  05:29 Park Royal
  Đi bộ( 1phút
  05:30 05:38 Park Royal(S)
  95
  Hướng đến Shepherds Bush Grn/Uxbridge Rd 
  (16phút
  05:54 05:54 White City(U)
  Đi bộ( 4phút
  05:58 06:01 Wood Lane
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (11phút
  06:12 06:15 Edgware Road
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (6phút
  GBP 4,90
  06:21 06:21 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  06:29 06:31 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  09:13 09:34 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  09:59 St Annes-on-the-Sea
 2. 2
  05:19 - 09:59
  4h40phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  05:19 Park Royal
  Đi bộ( 1phút
  05:20 05:28 Park Royal(S)
  95
  Hướng đến Shepherds Bush Grn/Uxbridge Rd 
  (18phút
  05:46 05:46 Uxbridge Road / Westfield (Macfarlane Road)
  Đi bộ( 2phút
  05:48 05:51 Shepherds Bush Market
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (21phút
  GBP 4,90
  06:12 06:12 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  06:20 06:31 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  09:13 09:34 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  09:59 St Annes-on-the-Sea
 3. 3
  00:44 - 09:59
  9h15phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  00:44 Park Royal
  Đi bộ( 1phút
  00:45 00:55 Park Royal(S)
  487
  Hướng đến Willesden Junction(S2) 
  (12phút
  01:07 01:07 Harlesden(S2)
  Đi bộ( 1phút
  01:08 01:13 Harlesden
  Stafford - Euston
  Hướng đến Watford Junction 
  (31phút
  01:44 06:51 Watford Junction
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (53phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  08:59 09:06 Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (21phút
  thông qua đào tạo Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  09:37 09:43 Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  09:59 St Annes-on-the-Sea
 4. 4
  00:32 - 09:59
  9h27phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  00:32 Park Royal
  Piccadilly Line
  Hướng đến Acton Town 
  (8phút
  thông qua đào tạo Acton Town
  Piccadilly Line
  Hướng đến Caledonian Road 
  (8phút
  00:48 00:55 Hammersmith
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (22phút
  GBP 4,90
  01:17 01:17 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  01:25 06:31 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  09:13 09:34 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  09:59 St Annes-on-the-Sea
cntlog