2020/02/24  02:54  khởi hành
1
04:29 - 08:59
4h30phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 24. train
 25.  > 
2
04:20 - 08:59
4h39phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
3
04:19 - 08:59
4h40phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
4
05:45 - 10:00
4h15phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  04:29 - 08:59
  4h30phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  24. train
  25.  > 
  04:29 Park Royal
  Đi bộ( 1phút
  04:30 04:38 Park Royal(S)
  95
  Hướng đến Shepherds Bush Grn/Uxbridge Rd 
  (16phút
  04:54 04:54 White City(U)
  Đi bộ( 4phút
  04:58 05:01 Wood Lane
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (11phút
  05:12 05:15 Edgware Road
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (6phút
  GBP 4,90
  05:21 05:21 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  05:29 05:31 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  08:13 08:34 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  08:59 St Annes-on-the-Sea
 2. 2
  04:20 - 08:59
  4h39phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  04:20 Park Royal
  Đi bộ( 1phút
  04:21 04:29 Park Royal(S)
  95
  Hướng đến Shepherds Bush Grn/Uxbridge Rd 
  (16phút
  04:45 04:45 White City(U)
  Đi bộ( 4phút
  04:49 04:52 Wood Lane
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (20phút
  GBP 4,90
  05:12 05:12 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  05:20 05:31 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  08:13 08:34 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  08:59 St Annes-on-the-Sea
 3. 3
  04:19 - 08:59
  4h40phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  04:19 Park Royal
  Đi bộ( 1phút
  04:20 04:28 Park Royal(S)
  95
  Hướng đến Shepherds Bush Grn/Uxbridge Rd 
  (18phút
  04:46 04:46 Uxbridge Road / Westfield (Macfarlane Road)
  Đi bộ( 2phút
  04:48 04:51 Shepherds Bush Market
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (21phút
  GBP 4,90
  05:12 05:12 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  05:20 05:31 Euston
  Euston - Rugby
  Hướng đến Stockport 
  (1h13phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Crewe - Rugby
  Hướng đến Perth 
  (44phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (27phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Wigan North Western - Glasgow Central
  Hướng đến Glasgow Central 
  (12phút
  08:13 08:34 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  08:59 St Annes-on-the-Sea
 4. 4
  05:45 - 10:00
  4h15phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  05:45 Park Royal
  Piccadilly Line
  Hướng đến Uxbridge 
  (13phút
  05:58 06:06 Rayners Lane
  Metropolitan Line
  Hướng đến Harrow-on-the-Hill 
  (5phút
  thông qua đào tạo Harrow-on-the-Hill
  Metropolitan Line
  Hướng đến Aldgate 
  (25phút
  GBP 4,90
  06:36 06:36 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  06:44 06:46 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  Hướng đến Stockport 
  (52phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Wigan North Western - Rugby
  Hướng đến Glasgow Central 
  (1h17phút
  thông qua đào tạo Wigan North Western
  Preston - Crewe
  Hướng đến Glasgow Central 
  (15phút
  09:14 09:35 Preston
  Blackpool North - Preston
  Hướng đến Blackpool North 
  (8phút
  thông qua đào tạo Kirkham Wesham
  Bromley South - Sheerness-on-Sea
  Hướng đến Blackpool South 
  (16phút
  10:00 St Annes-on-the-Sea
cntlog